• Slider Image

TOTS SOM LLUÇANÈS

Sensibilització de la ciutadania sobre el patrimoni del Lluçanès

OBJECTIUS

  • Promoure els recursos del paisatge i el patrimoni local
  • Promoure l’intercanvi de coneixement entre els municipis del Lluçanès

DESCRIPCIÓ

El projecte es fonamenta en actuacions que permetin la descoberta del paisatge local, al detall, però sense perdre de vista la perspectiva global del paisatge del Lluçanès. Buscant també l’intercanvi de coneixement entre la població (pobles, sectors, generacions, etc.).

Per tant, el projecte incorpora per una banda la proposta de rutes i sortides de descoberta de diferents elements del paisatge, amb diferent finalitat i públic objectiu, i des de diferents punts de vista, així com també la difusió. I per l’altra, la realització d’una difusió del patrimoni i el paisatge local.

ACTUACIONS

  • Sortides intergeneracionals (“passegem junts”) per descobrir l’entorn.
  • Passejades de descoberta del patrimoni local destinades a la població local. Rutes de patrimoni pel Lluçanès: masies, a les ermites, cases de pagès, tines de glans, gorgs, moles de molí, etc., patrimoni amb més reconeixement i més desconegut.
  • Projecte “on posem els peus?”: interpretació del paisatge a través de la geologia, amb continguts dirigits a escoles i adults.
  • Foto llenguatge in-situ: exposar fotografies en diferents punts per veure com eren antigament i veure com han canviat.
  • Ruta d’espais d’oportunitat: fer diverses sortides per conèixer espais a millorar i espais desconeguts.

ANTECEDENTS

El paisatge del Lluçanès és un paisatge altament valorat per la gent que hi viu i on s’hi reconeixen uns valors característics que li són propis i definitoris.
No obstant, és important donar a conèixer els detalls d’aquest paisatge, entre la població local i no local, també veure com són i quines són les dinàmiques que l’afecten i el configuren. Amb aquesta idea a més, també és important que es conegui el paisatge en el seu conjunt, com un tot, entenent la seva identitat i la seva particularitat.
Antecedents amb relació amb el projecte: Obertura al públic del jaciment de Puigciutat; Projecte de Boscos de Bruixes i Bandolers; Espai Perot Rocaguinarda d’Olost; Centre d’interpretació de la Bruixeria a Sant Feliu Sasserra; Rutes i itineraris sobre la bruixeria i alguns itineraris a Sant Feliu i Olost.

MÉS INFORMACIÓ

1.1; 1,3; 1.5; 2.7; 5.2
Administració supralocal (Generalitat, Diputació, Comarca)
Consorci del Lluçanès
Ajuntaments
Entitats del tercer sector
Centres educatius
Consulta el programa d'actuacions complert aquí