Desenvolupament local

SocialFiraHostalVilarTota activitat econòmica deixa una empremta en el paisatge, i l’activitat més visible actualment al Lluçanès és l’agrícola i ramadera. El Lluçanès és un territori rural en mosaic, amb zones àmplies de conreu, extensions de boscos, habitatges disseminats, pastures, tancats i filats del bestiar (sobretot boví i oví) en règim extensiu al llarg de tot l’any. També s’hi fa una important gestió forestal i recentment han proliferat granges de grans dimensions per a la cria porcina amb un elevat impacte visual i ambiental en el territori. Cal destacar també l’activitat de la transhumància, per la seva importància en la història i el tarannà del Lluçanès. Bona part del paisatge del Lluçanès s’explica pel pas d’importants camins ramaders.

La indústria també incideix en el paisatge, especialment a la rodalia dels pobles més habitats, o amb la presència d’antigues fàbriques integrades en el paisatge urbà de poblacions com Sant Bartomeu del PastorsGrau, Alpens, o Prats de Lluçanès. Finalment, també cal destacar l’activitat turística com a generadora i preservadora de paisatge ja que aquest sector depèn directament de la qualitat del seu paisatge per desenvolupar la seva activitat econòmica. També cal tenir en compte l’impacte de les noves vies de comunicació que han obert noves perspectives de la comarca, però que també modifiquen el paisatge al seu pas.

El desenvolupament local del Lluçanès és una de les claus de volta per a la preservació del seu paisatge ja que segons les activitats que es promoguin, el paisatge pot evolucionar en sentits oposats. Cal doncs concertar accions per al desenvolupament local que sumin esforços i diversifiquin les activitats econòmiques alhora que preservin la qualitat actual del paisatge del Lluçanès.