Els valors del paisatge

L’aspecte rural i tradicional del Lluçanès és un dels seus trets més distintius i un dels principals atractius tant per a forans com per a locals a la recerca d’espais equilibrats i harmònics. Al domini del mosaic de boscos i conreus, cal afegir l’interessant i ampli patrimoni arquitectònic de la zona, especialment masies tradicionals, i l’extensa xarxa de camins tant de transhumància com senderistes, que permeten gaudir còmodament del paisatge i de la diversitat de racons que aquest acull. Els valors paisatgístics del Lluçanès contribueixen a la qualitat de vida dels seus habitants i a donar un valor afegit als seus productes locals.

Valors naturalsmerles-013

A més d’un ric mosaic agroforestal que afavoreix la presència d’una gran diversitat d’espècies, cal destacar la riquesa i biodiversitat de zones protegides com la riera de Sorreigs i especialment la Riera de Merlès. D’altra banda, existeixen alguns arbres monumentals, d’un alt valor natural, paisatgístic i simbòlic, com ara el Roure de la Senyora a Sant Boi de Lluçanès. També les fonts formen part del patrimoni natural de la comarca, tot i que malauradament algunes estan afectades per contaminació de nitrats.

Informació relacionada: Pla de Gestió dels Espais Naturals del Lluçanès

Valors històrics i arquitectònicsRomanicStCristofolBorrassers

Existeixen multitud d’elements de diverses èpoques i tipologies, la qual cosa dota el paisatge d’una entitat i identitat pròpia: jaciments arqueològics (com Puigciutat), ermites romàniques disseminades, el Monestir de Santa Maria de Lluçà, viles rurals, masos i masies, llindes de cases amb la presència d’oficis artesans, molins al costat de les principals rieres, etc. D’altra banda, cal no oblidar el ric patrimoni històric dels camins de transhumància del Lluçanès.

Informació relacionada: Mapes de patrimoni cultural de la Diputació de Barcelona

Valors socialslluca

El Lluçanès té un ric patrimoni de festes i tradicions comarcals, algunes d’elles molt vinculades al pas de ramats transhumants: les fires de cada poble (equivalents sovint a les festes majors d’hivern), la Fira de l’Hostal del Vilar, etc. També les festes de marcat contingut històric: Santa Àgata de Prats de Lluçanès o la Fira de les bruixes de Sant Feliu Sasserra. La conservació de tradicions i d’oficis també és motiu de manifestacions socials com ara Els Elois a Prats de Lluçanès o la Trobada de forjadors d’Alpens. Cal destacar diverses iniciatives socials per a la valorització del paisatge, com ara l’Espai Perot Rocaguinarda o el Centre d’interpretació de la Bruixeria de Sant Feliu Sasserra; i també l’existència de petits museus amb l’objectiu de conservar les tradicions i costums del Lluçanès.

Valors productiusProductiuProductesLocals

Els principals valors productius del Lluçanès són l’activitat agrícola i la ramaderia extensiva, les quals modelen i formen part del paisatge de mosaic, però que requereixen de la seva viabilitat econòmica per a la seva preservació. La presència de diversos molins d’aigua, sovint en estat precari, al costat dels principals cursos fluvials del Lluçanès, donen una idea de la importància del cereal. De la mateixa manera, els camins de transhumància històricament van tenir un impacte econòmic molt important. El Lluçanès compta amb una abundant i diversa oferta de productes agroalimentaris de qualitat, motor d’activitat econòmica del Lluçanès i de creació i manteniment del paisatge.

Informació relacionada: Productes locals del Lluçanès

Valors simbòlicsSimbolic_PedraDreta

El Lluçanès també posseeix un elevat nombre de valors simbòlics que es poden agrupar, per una banda, en el conjunt d’ermites romàniques existents al municipi de Sant Bartomeu del Grau, el Monestir i el Castell de Lluçà, d’alt valor simbòlic dels seus veïns i la població del Lluçanès en general, així com les nombroses llegendes lligades a camins ramaders, bruixeria o bandolerisme. D’altra banda cal destacar alguns elements singulars amb alt valor simbòlic com la Pedra Dreta, i la Rocadepena, o d’altres indrets de valor simbòlic per la bruixeria (goles d’algunes rieres, Serrat de les Forques a Sant Feliu Sasserra, etc.) o pel bandolerisme (Mas Rocaguinarda, esgrafiats, etc.).

Valors estèticslurdes

Els principals valors estètics d’aquesta comarca rauen en el paisatge rural tradicional on les activitats humanes conviuen amb la natura. Els relleus suaus solcats per rieres, i la presència d’algunes talaies estratègicament col·locades fan que l’amplitud sigui un dels trets distintius del Lluçanès. Des d’indrets com el Santuari dels Munts, o des del Santuari de Lurdes es pot gaudir d’unes extraordinàries vistes del Lluçanès, així com albirar massissos tan emblemàtics com el de Montserrat, el del Montseny, el del Pedraforca, o els Pirineus Orientals.