• Slider Image

LLUÇANÈS, APRIA’T!

Guia d’integració amb l’entorn i de manteniment de la qualitat d’espais urbans, periurbans i edificacions aïllades.

OBJECTIUS

Regular i ordenar els paisatges urbans i la integració amb l’entorn de les zones periurbanes i les edificacions en sòl no urbanitzable.

DESCRIPCIÓ

El projecte que pretén posar en valor el paisatge urbà del Lluçanès, preservant el seu patrimoni, però també posant en valor el fet de pobles petits amb un urbanisme condicionat i ajustat al paisatge.

D’altra banda, es busca parar atenció als espais periurbans i les activitats en sòl no urbanitzable garantint la integració paisatgística i el manteniment de la qualitat.

ACTUACIONS

  • Elaboració d’orientacions per la regulació de l’urbanisme dels nuclis urbans, zones urbanes i periurbanes (acabats de les edificacions, elements de les façanes, colors, urbanització, etc) de forma que es mantingui l’aspecte de les poblacions locals.
  • Elaboració d’orientacions per la integració amb l’entorn dels edificis agraris i les granges, etc., i en el sòl no urbanitzable.
  • Creació d’una legislació comuna d’usos permesos en sòl no urbanitzable.
  • Campanya “Lluçanès, apria’t!”: promoció de l’adopció d’aquestes orientacions per tots els municipis del Lluçanès.

ANTECEDENTS

El Lluçanès és un territori caracteritzat per un mosaic de boscos i camps agrícoles i de pastura, amb pobles i nuclis de mida petita repartits pels territori i un important disseminat de masies i cases de pagès vinculades als camps. El paisatge urbà, per tant, té unes característiques particulars molt determinades pel paisatge i condició de pobles petits, que cal mantenir i protegir, davant possibles creixements urbanístics. També, pel que fa al sòl no urbanitzable, que configura l’aspecte del paisatge, cal garantir la integració paisatgística de les construccions i les activitats, per tal de mantenir-ne la qualitat general.

MÉS INFORMACIÓ

2.2; 2.4; 2.7; 2.8; 2.9
Consorci del Lluçanès
Ajuntaments
Consulta el programa d'actuacions complert aquí