La Carta del paisatge

Les Cartes del Paisatge són instruments de concertació d’acords entre agents d’un territori per tal de promoure accions i estratègies de millora i valoració del paisatge. Es concreten mitjançant la signatura pública d’un document on s’estableixen els compromisos que adopten les parts signants en favor del paisatge i el calendari per assolir els objectius. Pel seu caràcter voluntari, la carta del paisatge es caracteritza per la importància de la participació en el seu procés d’elaboració.

“Una carta del paisatge és un instrument de concertació d’estratègies entre els agents públics i privats per a complir actuacions de protecció, gestió i ordenació del paisatge, que tinguin per objectiu mantenir-ne els valors”. Article 14 de la Llei 8/2005 de protecció, gestió i ordenació del paisatge.

Malgrat l’important component estratègic i voluntari d’una carta del paisatge, aquest document no és una simple declaració testimonial de principis, sinó un document de caràcter públic i de compromís a favor del paisatge on les parts signants es comprometen davant la societat a formar part d’un projecte col·lectiu i a treballar en conseqüència per assolir els compromisos signats.

 

Objectius de la Carta del paisatge del Lluçanès

L’elaboració de la Carta del Paisatge del Lluçanès té els següents objectius:

  1. Mantenir l’elevada qualitat paisatgística del Lluçanès i donar a conèixer el seu valor.
  2. Implicar els agents del territori i obtenir-ne un compromís vers la conservació i millora del paisatge.
  3. Facilitar l’entesa i el consens entre els agents implicats en les transformacions i la gestió del paisatge.
  4. Contribuir a l’apropiació del paisatge per part de la ciutadania i els agents del territori.
  5. Promoure el paisatge com a factor clau pel desenvolupament local del Lluçanès

 

Impulsors

El Consorci del Lluçanès, constituït per les principals institucions públiques que intervenen en aquest territori format per 13 municipis, fa anys que està desenvolupant una estratègia territorial basada en els valors intrínsecs del Lluçanès, entre els quals destaca el paisatge. És en aquest context que el Consorci del Lluçanès vol impulsar la Carta del Paisatge del Lluçanès. L’elaboració de la Carta compta amb el suport de la Diputació de Barcelona.

Conlluc02Bcol

DB horitzontal 201

 

Col·laboradors

La Carta del Paisatge del Lluçanès disposa de la col·laboració de:    anagrama