Avís legal

  1. Identitat i titularitat de la web. Consorci del Lluçanès, C/Vell, 3 08516 Santa Creu de Jutglar NIF: P-0800097-H
  2. Propietat intel·lectual. Tots els textos i materials d’aquest web estan subjectes a una llicència de Reconeixement – Compartir Igual 4.0 Internacional de Creative Commons. Reconeixement – Compartir Igual (by-sa): Es permet l’ús comercial de l’obra i de les possibles obres derivades, la distribució de les quals s’ha de fer amb una llicència igual a la que regula l’obra original. Podeu consultar-ne les condicions a:
  3. Normes d’ús. Aquesta web té com a objectiu donar a conèixer La Carta del paisatge del Lluçanès com un projecte que té per objectiu afavorint l’entesa entre els diversos col·lectius del Lluçanès per protegir i gestionar el paisatge i mantenir-ne els valors que li són propis. Els usuaris han de fer un ús adequat dels continguts que s’hi mostren.
  4. Protecció de dades. En aquesta web es compleix amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades (Llei orgànica 15/1999 de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal, el Reial decret 1720/2007 de 21 de desembre pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei orgànica i demés normativa vigent). Consulta la Política de privacitat per obtenir més informació sobre el tractament de les dades.
  5. Exclusió de responsabilitat. El Consorci del Lluçanès no serà responsable en cap cas dels perjudicis o danys de qualsevol tipus que es poguessin ocasionar per la visita d’aquesta web, ja sigui per error u omissió en els continguts o per la transmissió d’algun programa maliciós que es produeixi tot i haver pres les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.
  6. Política de galetes. En aquest enllaç es pot consultar la Política de galetes de “de la web www.paisatgellucanes.cat.
  7. Legislació aplicable i jurisdicció. Aquestes condicions legals s’han redactat en virtut a la llei espanyola. En cas de conflicte en la interpretació de les presents condicions, la jurisdicció competent seran els Jutjats de Barcelona.
  8. Modificació del contingut de l’avís legal. Aquestes condicions podran ser modificades en qualsevol moment, atenent a l’evolució d’aquesta web i als continguts en ella oferts. En aquest cas, s’informarà els usuaris de les esmentades modificacions mitjançant l’actualització d’aquest avís legal.

 

Llicència de Creative Commons
Carta del paisatge del Lluçanès de Consorci del Lluçanès està subjecta a una llicència de Reconeixement-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons