Programa d’actuacions

El Programa d’actuacions de la Carta del paisatge del Lluçanès, elaborat de forma participativa, es planteja com un document obert i viu, que s’inicia amb una primera llista de 10 projectes que fan de paraigua a 45 actuacions més concretes.

Però el programa d’actuacions no acaba amb aquests 10 projectes. Ans al contrari, aplicant un model de governança participada, el programa vol ser un punt de partida a partir del qual s’incorporin noves iniciatives i projectes procedents i amb la implicació de la ciutadania i els agents del paisatge del Lluçanès.

A continuació podeu consultar els 10 projectes i 45 actuacions proposades inicialment:

Podeu consultar el programa d'actuacions complert a: Documentació