• Slider Image

BENVINGUTS A PAGÈS

La pagesia, una professió de qualitat i de futur, i responsable amb el territori

OBJECTIUS

 • Fomentar l’ocupació en el paisatge i posar en valor les explotacions agrícoles
 • Evitar els impactes negatius de la ramaderia en el paisatge.
 • Facilitar la producció local de petita escala i potenciar els productes agroalimentaris innovadors.
 • Reduir la burocràcia per elaborar productes a les explotacions.
 • Donar a conèixer les explotacions agrícoles i ramaderes existents a les noves generacions

DESCRIPCIÓ

El projecte planteja eines per tal de fomentar l’activitat de la pagesia al Lluçanès, d’una forma respectuosa amb el paisatge i buscant la seva promoció com a activitat econòmica i professió de futur. També busca posar en valor el patrimoni i la vida de pagès, donant-ho a conèixer i permetent un apropament entre la població local i els productors primaris.

ACTUACIONS

 • Acords entre propietaris i associacions per posar abeuradors pels ramats.
 • Jornades temàtiques i de formació professional en explotacions agràries.
 • Realització periòdica de controls de qualitat ambiental (entre ells anàlisis de sòls).
 • Escorxador de proximitat (pensat pel xai del Lluçanès i la seva denominació).
 • Obrador comú per a elaboradors i productors de productes càrnics i de làctics (hauria de poder servir per a les dues funcions).
 • Visites formatives (escoles, graus, universitat…) i professionals a les explotacions del Lluçanès.

ANTECEDENTS

El sector primari és un dels principals sectors d’activitat del Lluçanès. L’activitat agroramadera i l’explotació forestal, són activitats que modulen el paisatge amb molta força, l’exploten i a la vegada el mantenen, a més d’aportar-li un valor tradicional i identitari únic i reconegut.
La pagesia per tant forma part del paisatge del Lluçanès, i de la seva identitat, un paisatge treballat i per treballar-hi, fet pel qual cal promoure-la, dotar-la d’eines per la seva continuïtat i donar-la a conèixer des de diferents punts de vista, tant culturals com tècnics i/o professionals.
Antecedents amb relació amb el projecte: Boscos de pastura, Ruta del pa de forment, Benvinguts a pagès (del 17 al 19 de juny), Projecte GraLla

MÉS INFORMACIÓ

1.4; 1.5; 2.3; 2.5; 2.6; 3.2; 4.1; 4.2; 4.3; 4.4.; 5.4
Consorci del Lluçanès
Sector agroforestal
Empreses i serveis
Consulta el programa d'actuacions complert aquí