Procés de participació

La Carta del paisatge del Lluçanès és un espai de participació actiu i obert per a que totes les persones, entitats i agents del territori hi puguin dir la seva respecte l’objectiu compartit de posar en valor, protegir i gestionar el paisatge del Lluçanès. Per aquest motiu s’han previst diversos mecanismes i moments per a la participació, a banda de posar a disposició de tothom qui ho vulgui d’un espai per fer arribar comentaris i aportacions.

El procés de participació s’estructura en tres fases. Una primera en la que es van dur a terme quatre tallers de participació i que va culminar amb el debat i signatura dels Principis fonamentals de la Carta del paisatge del Lluçanès (de febrer a març de 2015). Una segona on es van desenvolupar de forma conjunta aquests principis per configurar un Programa d’actuacions i identificar els compromisos per començar-lo a executar (d’octubre a desembre de 2015). I una tercera, i de llarg termini, on s’aniran assolint complicitats i acords per desenvolupar i executar la Carta del paisatge (2016 en endavant).

A més a més, durant tot el procés s’han anat definint accions, propostes i reptes sobre les que qualsevol persona i/o agent ha pogut opinar i que han servit per compartir aspectes de la Carta del paisatge i nodrir-la de les aportacions de qui més en sap, la pròpia ciutadania i els agents del paisatge del Lluçanès.

A continuació pots consultar més a fons les fases de participació de la Carta del paisatge del Lluçanès:

A principi de 2015 van tenir lloc els Tallers de participació de la Carta del Paisatge del Lluçanès. Aquests tallers es van obrir a tothom amb l’objectiu de debatre sobre els reptes del paisatge del Lluçanès. Es van estructurar segons quatre grans perspectives sobre el paisatge: un paisatge per gaudir, un paisatge per aprendre, un paisatge per treballar i un paisatge per viure-hi. El procès va culminar amb el debat i signatura dels Principis fonamentals de la Carta del Paisatge. Coincidint amb els tallers, es va fer una consulta sobre els reptes del paisatge del Lluçanès. A través d’aquesta consulta, la ciutadania i els agents del territori van validar, prioritzar i completar els 6 reptes fonamentals identificats en la diagnosi tècnica.
Durant el mes de novembre de 2015 van tenir lloc quatre reunions sectorials per desenvolupar els Principis fonamentals de la Carta del paisatge, i així articular un Programa d’actuacions per a la gestió i millora del paisatge del Lluçanès. Aquests tallers van permetre esbrinar les disponibilitats dels diversos agents per contribuir en la plasmació de la Carta en forma d’actuacions concretes.
Es duran a terme reunions amb els agents i particulars que hagin mostrat interès, que vulguin participar i que es consideri oportú que calgui posar d’acord per assolir compromisos per dur a terme accions de la Carta, de forma que aquesta es vagi implementant i desenvolupant. Així amteix s'establiran diferents mecanismes per la participació continuada de la ciutadania amb la Carta del paisatge.

 

Podeu seguir informats i consultant tota la documentació generada i seguir participant a la Carta del paisatge del Lluçanès a Participa.

Per a més consultes, no dubteu a enviar un correu electrònic a: sdr.consorci@llucanes.cat, o trucar al 93 888 00 50.

 

La Carta del paisatge del Lluçanès la fem entre tots i totes!