• Slider Image

CAMINS DEL LLUÇANÈS

Xarxa d’itineraris, camins i miradors del paisatge del Lluçanès

OBJECTIUS

 • Recuperar i mantenir camins i itineraris existents al Lluçanès
 • Promoure i donar a conèixer els miradors del Lluçanès
 • Vincular l’educació i el paisatge a través de les entitats (grups excursionistes i culturals).
 • Vincular història, paisatge, patrimoni, identitat, coneixement, turisme.
 • Recuperar i mantenir vius els camins de transhumància que passen pel Lluçanès
 • Garantir l’accessibilitat allà on sigui possible.

DESCRIPCIÓ

El projecte pretén posar en relleu la xarxa d’itineraris del Lluçanès, dinamitzant- los per mitja de la difusió de diferents propostes pel seu gaudi, més enllà del passeig o l’excursionisme. D’altre banda també pretén establir una xarxa reconeguda dels principals miradors del paisatge del Lluçanès. Un criteri general hauria de ser el de garantir l’accessibilitat de persones amb discapacitats (per exemple, als miradors).

ACTUACIONS

 • Definir una xarxa de miradors (tant per vistes panoràmiques com per elements en concret).
 • Millorar l’accessibilitat als miradors.
 • La volta pel Lluçanès i el sender del Lluçanès, nous productes turístics.
 • Rutes saludables de proximitat.
 • Rutes d’activitat física i esportiva al medi natural.
 • Projectes educatius al camí ramader.

ANTECEDENTS

El Lluçanès compta amb una xarxa de camins senyalitzats, entre els quals destaquen els camins de transhumància pel seu valor històric i cultural. Els miradors són un altre element clau per gaudir del paisatge en el seu conjunt, a més de representar en si mateixos fites significatives: castells, ermites, cims, etc. Reconèixer aquests elements i posar-los en valor és clau per la promoció del paisatge del Lluçanès.
Antecedents amb relació amb el projecte: Senyalització i manteniment de camins (GR, PR, SL); Recuperació i senyalització dels camins de transhumància; Projecte transversal del Camí ramader de la Serralada de Marina; Miradors: castell de Lluçà, els Munts, Pla de Mala Junta, Sant Sebastià, Cadira d’en Galceran. Xarxa de miradors de Perafita.

MÉS INFORMACIÓ

1.5; 1.6; 3.1; 3.6
Administració supralocal (Generalitat, Diputació, Comarca)
Consorci del Lluçanès
Ajuntaments
Sector turístic
Entitats del tercer sector
Consulta el programa d'actuacions complert aquí