Els boscos de pastura, acords voluntaris per a la millora del paisatge forestal

Post_6_2Un dels principis fonamentals de la Carta del Paisatge del Lluçanès és el diàleg, el pacte i la cultura de l’acord, i una de les iniciatives que millor il·lustren aquest principi és la dels Boscos de Pastura. Amb aquesta publicació iniciem una sèrie on donarem a conèixer iniciatives, projectes i col·lectius del Lluçanès que ja “treballen pel paisatge”.

La iniciativa dels Boscos de pastura, impulsada des de l’Associació de Propietaris Forestals del Lluçanès i el Consorci del Lluçanès consisteix en posar d’acord propietaris de boscos i ramaders perquè les seves vaques o ovelles pasturin per aquests boscos sense haver de pagar res. A canvi, aquest bestiar s’encarrega de mantenir net el sotabosc. Aquests acords no només beneficien ambdues parts implicades, sinó que també permeten reduir el risc d’incendis i millorar la qualitat del paisatge forestal.

“L’Associació de Propietaris Forestals del Lluçanès, creada el 2008, agrupa 30 finques i 2.500 hectàrees, que representen un 10% de tota la superfície boscosa del Lluçanès.”

No tots els boscos són aptes per a aquests acords, però. Una condició necessària és que s’hi hagin Post_6_1realitzat treballs de millora, ja que un dels objectius és la limitació de creixement del sotabosc amb la presència de bestiar. Els acords també contemplen, si és necessària, la millora de les condicions del bestiar, com ara, col·locar abeuradors, recuperar basses i fonts o recuperar antics prats de pastura. Els acords de pastura signats per totes les parts (propietaris, ramaders, Consorci del Lluçanès i Associació de Propietaris Forestals Lluçanès) tenen una vigència de 5 anys prorrogables i preveuen actuacions a la propietat, assessorament al ramader i al propietari, visites de seguiment i avaluació, etc.

“Es pot dir que la dels boscos de pastura és una iniciativa agermanada amb la de la Carta del Paisatge, ja que es van presentar públicament el mateix dia, el passat 10 de febrer.”

Des que es va presentar el passat 10 de febrer, coincidint amb la presentació de la Carta del Paisatge, s’han assolit 4 acords, que abasten unes 200 ha situades a Oristà, Olost i Alpens, i s’està treballant en la incorporació de 4 finques més situades a Sobremunt, Perafita i Sant Bartomeu del Grau. Els boscos de pastura són encara una iniciativa petita, però molt representativa de com es poden fer les coses bé per evitar incendis i mantenir el paisatge autòcton cuidat sense gaires costos, només posant d’acord diferents necessitats.

Si en vols més informació pots escriure a sdr.consorci@llucanes.cat

Adhereix-te als Principis fonamentals de la Carta del Paisatge del Lluçanès 

Comparteix l'article!