El tercer taller de la Carta del Paisatge del Lluçanès reflexiona sobre les bases del territori: el paisatge agroforestal.

NPtaller3_2El passat dimarts 24 de febrer a les 18h, a la seu del Consorci del Lluçanès va tenir lloc el tercer taller del procés participatiu de la Carta del Paisatge. El taller, amb el títol “Un paisatge per treballar”, va permetre reflexionar sobre el mosaic agroforestal del Lluçanès i la importància de les activitats que hi tenen lloc: agricultura, ramaderia i gestió forestal, així com dels espais naturals.

A la sessió van assistir 13 persones, provinents de l’administració local, entitats, persones que duen a terme activitats agroramaderes i de gestió forestal i persones a títol individual. En primer lloc, a través d’un exercici en grups, els participants van debatre sobre la diagnosi d’aquest sector, presentada prèviament en forma d’anàlisi DAFO (debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats). Així van tenir l’oportunitat d’aprofundir en els punts forts i febles que presenta actualment el paisatge agroforestal del Lluçanès.

“Falten plans d’ordenació i gestió dels EINs”. “Existeixen moltes fonts que generen una elevada sensibilitat social per la seva preservació”. “Falta encara més gestió de la producció forestal”. NPtaller3_1“L’existència de l’Associació de Propietaris Forestals és una oportunitat”. “S’està tendint a prioritzar la quantitat de producció”. “Existeixen diversos productes locals i de qualitat”.

Des d’aquest punt, i partint també dels resultats obtinguts del primer i el segon tallers de participació, els participants van formular propostes per potenciar i reforçar els punts forts i millorar o reduir els punts febles detectats. El debat va tocar des de temes més transversals i de funcionament general, a propostes concretes, passant per temes controvertits, evidenciant la importància d’una bona gestió del sistema agroforestal al territori i la seva enorme influència en el conjunt del paisatge del Lluçanès.

“Cal crear espais de trobada i intercanvi entre associacions d’usuaris del bosc i propietaris”. “Oferir serveis turístics fora de temporada”. “Dinamitzar els productes de proximitat i de qualitat”. “Cal una ordenació en el creixement de l’activitat ramadera i la seva gestió”. “Consensuar més àmpliament”.

En breu es publicarà al web l’acta del taller on han quedat recollides totes les aportacions realitzades.

El proper taller, “Un paisatge per viure-hi”, tindrà lloc el dimecres 4 de març a les 18h a la seu del Consorci del Lluçanès. Durant aquest taller es parlarà sobre l’urbanisme dels pobles i la forma d’habitar al Lluçanès, posant en valor la forma urbana i el patrimoni associat, i debatrem sobre les infraestructures del territori. Us animem a seguir participant en els tallers de la Carta del Paisatge del Lluçanès i recordeu que també podeu opinar sobre els reptes del paisatge a través d’aquest web. Us hi esperem!

NPtaller3_3

 

 

Comparteix l'article!