Inici del període d’informació pública del Catàleg del Paisatge de les Comarques Centrals

El passat 28 de gener de 2016 es va publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya l’inici del període d’informació pública del Catàleg del paisatge de les Comarques Centrals, després de la seva aprovació inicial el 19 de gener de 2016 (Edicte de 19 de gener de 2016, sobre una resolució referent al Catàleg de Paisatge de les Comarques Centrals). Durant aquest període, que finalitza el proper 29 de febrer, es podran presentar al·legacions a l’esmentat Catàleg.

CatalegEls catàlegs del paisatge, previstos per la Llei 8/2005, de 8 de juny, de protecció, gestió i ordenació del paisatge de Catalunya, són un instrument per a la introducció d’objectius paisatgístics en el planejament territorial a Catalunya, així com en les polítiques sectorials, adoptant així els principis i estratègies d’acció que estableix el Conveni europeu del paisatge promogut pel Consell d’Europa. Així, els catàlegs de paisatge són les eines que ens permeten conèixer com és el nostre paisatge i quins valors té, quins factors expliquen que tinguem un determinat tipus de paisatge i no un altre, com evoluciona el nostre paisatge en funció de les actuals dinàmiques econòmiques, socials i ambientals i, finalment, defineixen quin tipus de paisatge volem i com podem assolir-lo.

El Catàleg del paisatge de les Comarques Centrals abasta les comarques de l’Anoia, el Bages, el Berguedà, Osona, el Moianès i el Solsonès, i defineix 27 unitats de paisatge, entre elles el Lluçanès, àmbit de la Carta del paisatge. Així mateix, el Catàleg defineix deu trets característics del paisatge de les Comarques Centrals, i que són:

  • CatalegPaisatgeel conjunt d’altiplans separats per conques (Replans del Berguedà, Replans del Solsonès, Lluçanès, Costers de la Segarra i Moianès)
  • el mosaic agroforestal, boscos mixtos d’alzines i roures amb diferents tipus de pins, alternant amb camps de cereal, presents a bona part de la unitat
  • els masos i construccions rurals: masos (Replans del Berguedà, Replans del Solsonès, Moianès, Plana de Vic), cabanes de vinya, i tines (Pla de Bages, Moianès i Sant Llorenç del Munt)
  • les construccions defensives, castells i torres (Conca Salina, Pla de Bages, Costers de la Segarra, Valls de l’Anoia i Plana de Vic)
  • els patrons d’assentament i nuclis de població singular (nuclis de creixement lineal, nuclis en entorn agroforestal, nuclis de colònies industrials i nuclis de muntanya pirinenca)
  • els fons escènics configurats per les muntanyes emblemàtiques (Montserrat, Sant Llorenç, Pedraforca, Port del Comte, Montseny, Cabrerès)
  • el ric patrimoni industrial i miner (Capçaleres del Llobregat, Replans del Berguedà, Conca Salina, Plana de Vic)
  • els espais naturals emblemàtics (Montseny, Montserrat, Cadí-Moixerò i Port del Comte)
  • la xarxa fluvial, que estructura bona part del territori (els eixos vertebradors del Ter, el Llobregat, el Cardener i l’Anoia i la nombrosa xarxa de rieres, amb simbòlics naixements de rius, embassaments i salts d’aigua)
  • i les infraestructures, entre les quals destaca l’A-2, l’Eix Transversal (C-25), que travessa d’est a oest, l’Eix del Llobregat (C-16), que va de sud a nord i una densa xarxa de carreteres secundàries i camins rurals.

Una vegada aquest document s’hagi aprovat definitivament, Catalunya disposarà ja dels set catàlegs del paisatge que el Govern va encarregar a l’Observatori del Paisatge de Catalunya, un per cada demarcació territorial.

La Carta del Paisatge del Lluçanès està en sintonia  amb la informació que es presenta al Catàleg del Paisatge de les Comarques Centrals, ja que per elaborar la diagnosi de la Carta es va utilitzar la informació que emanava dels treballs tècnics del Catàleg del Paisatge, i els Principis Fonamentals de la Carta del Paisatge són coherents amb les directrius que estableix el Catàleg de paisatge.

Us animem a consultar-lo, i en cas que volgueu fer aportacions o comentaris al respecte podeu posar-vos en contacte amb el Consorci del Lluçanès: sdr.consorci@llucanes.cat

Informació:

Comparteix l'article!