Les varietats locals del Lluçanès

Productes localsEs pot definir les varietats tradicionals o locals com “les poblacions de plantes cultivades diferenciades, tant geogràfica com ecològicament, que són visiblement diferents en la seva composició genètica de les demés poblacions i que són producte d’una selecció per part dels agricultors i d’uns canvis d’adaptació a l’entorn local”. Les varietats tradicionals, doncs, es defineixen per la informació genètica, però també pel coneixement cultural i lligat al territori i al paisatge que hi està associat.

La conservació i recuperació de les varietats tradicionals, no només és necessària per a mitigar l’erosió genètica de les espècies cultivades, dinàmica negativa que està succeint les darreres dècades, sinó també com a part de l’apoderament d’agricultors i pagesos. Així doncs, les varietats tradicionals permeten als agricultors recuperar el control sobre els seus cultius, mantenint així els coneixements agraris sostenibles i tot el patrimoni agricola i cultural associat, a la vegada que es preserven els colors i la imatge del paisatge del Lluçanès. Tan és així que la Carta del paisatge incorpora aquesta necessitat com un dels seus Principis fonamentals“Una producció agroramadera de qualitat i ben dimensionada respecte el territori, amb productes locals reconeguts, i on el paisatge n’és un valor afegit i un tret distintiu.”

Coneixes les varietats locals del Lluçanès? Saps quines són les seves peculiaritats? Quin és el maneig tradicional? Quan se sembra i quan es cull? Totes aquestes preguntes i moltes curiositats més les podràs consultar al nou Calendari de l’hort al Lluçanès i a les noves postals de varietats locals del Lluçanès, que el Consorci del Lluçanès ha editat. Ja hi ha disponibles les postals informatives del cigró d’Oristà, el blat forment i el tomàquet verd d’Oristà.

Tomàquet Verd
BlatForment
cigroOrista

Per a més informació consulta el web de Productes locals del Lluçanès.

Comparteix l'article!