El paisatge del Lluçanès a les agendes escolars

Com cada any, el Consorci del Lluçanès ha elaborat les agendes escolars per a tots els alumnes d’escola infantil i primària del Lluçanès. Aquesta agenda gira al voltant d’un tema diferent any a any, en funció de les peticions i interessos de les escoles participants.

Enguany, la temàtica triada per a les agendes és el paisatge del Lluçanès. A través d’activitats setmanals proposades a l’agenda, els alumnes de les escoles de primària podran anar descobrint els tipus de paisatge del seu entorn immediat i del Lluçanès en general: els tipus de paisatge predominants, els elements característics de cada paisatge, els usos, els impactes i les possibilitats de millorar-lo.

Així, en consonància amb els principis fonamentals de la Carta de paisatge del Lluçanès, el paisatge del Lluçanès esdevé un recurs educatiu per mostrar a les nostres nenes i nens els valors i la importància de respectar, protegir i conèixer el lloc on viuen, el seu paisatge.

L’agenda escolar del Lluçanès ha estat distribuïda a les 10 escoles del Lluçanès arribant a més de 400 alumnes. Les podeu consultar aquí:

Agenda d’infantil agendes_web

Agenda de primària

Comparteix l'article!